1. Még mindig csúfot űznek belőlem! Szemem az ő patvarkodásuk között virraszt.
  2. Kezest magadnál rendelj, kérlek, nékem; különben ki csap velem kezet?
  3. Minthogy az ő szívöket elzártad az értelem elől, azért nem is magasztalhatod fel őket.
  4. A ki prédává juttatja barátait, annak fiainak szemei elfogyatkoznak.
  5. Példabeszéddé tőn engem a népek előtt, és ijesztővé lettem előttök.
  6. A bosszúság miatt szemem elhomályosodik, és minden tagom olyan, mint az árnyék.
  7. Elálmélkodnak ezen a becsületesek, és az ártatlan a képmutató ellen támad.
  8. Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz.
  9. Nosza hát, térjetek ide mindnyájan; jőjjetek, kérlek, úgy sem találok bölcset köztetek.
  10. Napjaim elmulának, szívemnek kincsei: terveim meghiusulának.
  11. Az éjszakát nappallá változtatják, és a világosság csakhamar sötétséggé lesz.
  12. Ha reménykedem is, a sír már az én házam, a sötétségben vetettem az én ágyamat.
  13. A sírnak mondom: Te vagy az én atyám; a férgeknek pedig: Ti vagytok az én anyám és néném.
  14. Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
  15. Leszáll az majd a sír üregébe, velem együtt nyugoszik a porban.