1. Felele pedig Jób, és monda:
  2. Még most is keserű az én beszédem; súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom.
  3. Oh ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig.
  4. Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel.
  5. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelne nékem; hadd érteném meg, mit szólana hozzám.
  6. Vajjon erejének nagy volta szerint perelne-é velem? Nem; csak figyelmezne reám!
  7. Ott egy igaz perelne ő vele; azért megszabadulhatnék birámtól örökre!
  8. Ámde kelet felé megyek és nincsen ő, nyugot felé és nem veszem őt észre.
  9. Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom; jobb kéz felől rejtőzködik és nem láthatom.
  10. De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany.
  11. Lábam az ő nyomdokát követte; utát megőriztem és nem hajoltam el.
  12. Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát.
  13. Ő azonban megmarad egy mellett. Kicsoda téríthetné el őt? És a mit megkiván lelke, azt meg is teszi.
  14. Bizony végbe viszi, a mi felőlem elrendeltetett, és ilyen még sok van ő nála.
  15. Azért rettegek az ő színe előtt, és ha csak rá gondolok is, félek tőle.
  16. Mert Isten félemlítette meg az én szívemet, a Mindenható rettentett meg engem.
  17. Miért is nem pusztultam el e sötétség előtt, vagy miért nem takarta el előlem e homályt?!