1. Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
  2. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.
  3. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.
  4. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!
  5. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!