1. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
  2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
  3. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
  4. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
  5. A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
  6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
  7. Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
  8. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
  9. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
  10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
  11. Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
  12. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
  13. A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
  14. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
  15. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
  16. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
  17. De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
  18. Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
  19. Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
  20. Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
  21. Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
  22. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!