1. Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:
  2. Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága.
  3. A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.
  4. A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.
  5. Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?
  6. Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?
  7. Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt,
  8. A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.