1. Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
  2. Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök?
  3. Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi.
  4. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája.
  5. Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;
  6. Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak;
  7. Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az ő torkukkal.
  8. Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, a kik bíznak bennök!
  9. Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
  10. Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
  11. A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő.
  12. Az Úr megemlékezik mi rólunk és megáld minket; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát.
  13. Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.
  14. Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.
  15. Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet.
  16. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
  17. Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe.
  18. De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!