1. Az éneklőmesternek a seminithre; Dávid zsoltára.
  2. Segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltüntek a hívek az emberek fiai közül.
  3. Hamisságot szól egyik a másiknak; hizelkedő ajakkal kettős szívből szólnak.
  4. Vágja ki az Úr mind a hizelkedő ajkakat, a nyelvet, a mely nagyokat mond.
  5. A kik ezt mondják: Nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak; ki lehetne Úr felettünk?
  6. A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr; biztosságba helyezem azt, a ki arra vágyik.
  7. Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.
  8. Te Uram, tartsd meg őket; őrizd meg őket e nemzetségtől örökké.
  9. Köröskörül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt.