1. Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
  2. Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól védj meg engemet!
  3. A kik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap háborút kezdenek.
  4. Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. Szela.
  5. Ments meg, oh Uram, a gonosz kezétől; a zsarnok férfitól védj meg engemet! A kik megejteni szándékoznak lépéseimet.
  6. Tőrt hánytak elém titkon a kevélyek és köteleket; hálót terítettek ösvényem szélére, hurkokat vetettek elém! Szela.
  7. Mondám az Úrnak: Istenem vagy te! Hallgasd meg Uram könyörgésem szavát!
  8. Én Uram, Istenem, szabadításom ereje: fedezd be fejemet a háború napján!
  9. Ne add meg Uram, a mit a gonosz kíván; rossz szándékát ne segítsd elő, mert felfuvalkodik! Szela.
  10. A körültem ólálkodóknak fejét borítsa be ajkaiknak átka.
  11. Eleven szenek hulljanak reájok; tűzbe vesse őket, örvényekbe, fel ne keljenek!
  12. A nyelves ember meg ne maradjon e földön; a zsarnok embert űzze a veszedelem, míg nyaka szakad.
  13. Tudom, hogy felfogja az Úr a szegények ügyét, a nyomorultaknak jogát.
  14. Csak az igazak magasztalják a te nevedet, s orczád előtt lakoznak az igazságosak.