1. Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
  2. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit;
  3. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
  4. Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi.
  5. Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.
  6. Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.
  7. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!
  8. A ki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken;
  9. A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.
  10. Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;
  11. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.
  12. Dicsőitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!
  13. Mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat.
  14. Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.
  15. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete!
  16. Olyan havat ád, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port.
  17. Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az ő fagya előtt?
  18. Kibocsátja szavát s szétolvasztja őket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.
  19. Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.
  20. Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!