1. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken!
  2. Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege!
  3. Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai!
  4. Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!
  5. Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők.
  6. Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól.
  7. Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és mély vizek ti mind!
  8. Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik;
  9. Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti czédrusok;
  10. Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;
  11. Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák!
  12. Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel:
  13. Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat!
  14. És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!