1. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán!
  2. Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint!
  3. Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán;
  4. Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával;
  5. Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, dicsérjétek őt harsogó czimbalommal.
  6. Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!