1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
  2. Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.
  3. Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.
  4. Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.
  5. Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent.
  6. Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.
  7. Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével.
  8. Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.
  9. Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet.
  10. Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket.
  11. Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül.
  12. Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;
  13. Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arczuknak feszíted.
  14. Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!