1. Dávid zsoltára; fia, Absolon elől való futásakor.
  2. Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók!
  3. Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél, Szela.
  4. De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet.
  5. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége hegyéről. Szela.
  6. Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.
  7. Nem félek sok ezernyi néptől sem, a mely köröskörül felállott ellenem.
  8. Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arczul minden ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted.
  9. Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod. Szela.