1. Dávid zsoltára emlékeztetőül.
  2. Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!
  3. Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.
  4. Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.
  5. Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett.
  6. Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt.
  7. Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok.
  8. Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.
  9. Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok.
  10. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem!
  11. Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem.
  12. Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.
  13. De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.
  14. De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.
  15. És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.
  16. Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
  17. Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!
  18. És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.
  19. Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.
  20. De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölőim,
  21. És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.
  22. Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem!
  23. Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!