1. Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.
  2. Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.
  3. Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.
  4. Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá.
  5. Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, a kit szeret. Szela.
  6. Felvonul Isten harsona-szónál, kürtzengés közt az Úr.
  7. Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek!
  8. Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel.
  9. Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján.
  10. Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos ő igen!