1. Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára.
  2. Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat!
  3. Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!
  4. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.
  5. Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.
  6. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.
  7. Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.
  8. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.
  9. Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
  10. Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hizelkednek.
  11. Kárhoztasd őket, oh Isten; essenek el saját tanácsaik által; taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened.
  12. És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet.
  13. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy paizszsal.