1. Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása;
  2. Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid?
  3. Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!
  4. Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.
  5. Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela.
  6. Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.
  7. Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket.
  8. Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.
  9. Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.