1. Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja;
  2. Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret.
  3. Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket!
  4. Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.
  5. A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket.
  6. Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela.
  7. Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!
  8. Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét:
  9. Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelőm.
  10. Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj!
  11. Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem?
  12. Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel?
  13. Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.
  14. Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.