1. Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke.
  2. Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást.
  3. Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.
  4. Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.
  5. Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
  6. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;
  7. A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;
  8. A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.
  9. Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.
  10. Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.
  11. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.
  12. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;
  13. Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi.
  14. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.