1. Salamoné. Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.
  2. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.
  3. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.
  4. Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót.
  5. Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre.
  6. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.
  7. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.
  8. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig.
  9. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.
  10. Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.
  11. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.
  12. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője.
  13. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja;
  14. Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.
  15. És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon.
  16. Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.
  17. Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.
  18. Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül!
  19. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!
  20. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.