1. Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének.
  2. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben.
  3. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.
  4. Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.
  5. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.
  6. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat aluszszák, és minden hős kezének ereje veszett.
  7. A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.
  8. Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád előtt, mikor haragszol?
  9. Az egekből jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,
  10. Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.
  11. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat.
  12. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.
  13. Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.