1. Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára.
  2. Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!
  3. Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jőjj el, hogy szabadíts meg minket!
  4. Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.
  5. Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?
  6. Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg őket.
  7. Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk.
  8. Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!
  9. Égyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd.
  10. Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.
  11. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei olyanok lettek, mint az Isten czédrusfái.
  12. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.
  13. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő?
  14. Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.
  15. Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből és lásd és tekintsd meg e szőlőtőt!
  16. És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!
  17. Elégett a tűzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.
  18. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerősítettél magadnak,
  19. Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet.
  20. Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!