1. Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között.
  2. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela.
  3. Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!
  4. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.
  5. Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog.
  6. Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
  7. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.
  8. Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.