1. Zsoltár, ének szombat napra.
  2. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!
  3. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.
  4. Tíz húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel.
  5. Mert megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem.
  6. Mely nagyok Uram a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid!
  7. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt:
  8. Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elveszszenek ők;
  9. Te pedig Uram, magasságos vagy örökké!
  10. Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők!
  11. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.
  12. És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem.
  13. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon.
  14. Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.
  15. Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek;
  16. Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!