1. Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld!
  2. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását.
  3. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait;
  4. Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.
  5. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.
  6. Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén.
  7. Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
  8. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jőjjetek be az ő tornáczaiba!
  9. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!
  10. Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal.
  11. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való!
  12. Viduljon a mező és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is,
  13. Az Úrnak orczája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.