1. Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.
  2. Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége.
  3. Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit.
  4. Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld.
  5. A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.
  6. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét.
  7. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.
  8. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!
  9. Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!
  10. A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.
  11. Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.
  12. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!