1. A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő.
  2. Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul.
  3. A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő.
  4. Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.
  5. Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.
  6. Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll.
  7. Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz.
  8. Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű.
  9. Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.
  10. A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az.
  11. Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád gyümölcsöt.
  12. Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.
  13. Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.
  14. A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.
  15. A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.
  16. A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.
  17. Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.
  18. Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.
  19. Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság.
  20. Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.
  21. Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.
  22. Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.
  23. A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz.
  24. A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.
  25. Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.
  26. Nem süti meg a rest, a mit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége.
  27. Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.