1. Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,
  2. Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,
  3. Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,
  4. Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:
  5. Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.
  6. Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik.
  7. Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak,
  8. Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.
  9. Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat.
  10. Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.
  11. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged,
  12. Hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszságszóló férfiútól;
  13. A kik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a setétségnek útain.
  14. A kik örülnek gonoszt cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon.
  15. A kiknek ösvényeik görbék, és a kik az ő útaikban gonoszok.
  16. Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, a ki az ő beszédével hizelkedik,
  17. A ki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik;
  18. Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz.
  19. Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait.
  20. Hogy járj a jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed.
  21. Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta.
  22. A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.