1. Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted.
  2. És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy.
  3. Ne kivánd az ő csemegéit; mert ezek hazug étkek.
  4. Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; ez ilyen testi eszességedtől szünjél meg.
  5. Avagy a te szemeidet veted-é arra? holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyű, és az ég felé elrepül!
  6. Ne egyél az irígy szeműnek étkéből, és ne kivánd az ő csemegéit;
  7. Mert mint a ki számítgatja a falatot magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád.
  8. A te falatodat, a melyet megettél, kihányod; és a te ékes beszédidet csak hiába vesztegeted.
  9. A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek bölcseségét.
  10. Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj;
  11. Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyöket ellened!
  12. Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre.
  13. Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered őt vesszővel, meg nem hal.
  14. Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.
  15. Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is.
  16. És vígadoznak az én veséim, a te ajkaidnak igazmondásán.
  17. Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében légy egész napon;
  18. Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.
  19. Hallgass te, fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet.
  20. Ne légy azok közül való, a kik borral dőzsölnek; azok közül, a kik hússal dobzódnak.
  21. Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás.
  22. Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik.
  23. Szerezz igazságot, és el ne adj; bölcseséget és erkölcsöt és eszességet.
  24. Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülője annak vígadoz.
  25. Vígadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülőd.
  26. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.
  27. Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony.
  28. És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja.
  29. Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége?
  30. A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor kutatására.
  31. Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik,
  32. Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.
  33. A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot.
  34. És olyan leszel, mint a ki fekszik a tenger közepiben, és a ki fekszik az árbóczfának tetején.
  35. Ütöttek engem, nékem nem fájt; vertek, nem éreztem! Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.