1. Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja.
  2. Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke?
  3. Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok eltörlőinek.
  4. Távol legyen a királyoktól, oh Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala; és az uralkodóktól a részegítő ital keresése.
  5. Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát.
  6. Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek.
  7. Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.
  8. Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre.
  9. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!
  10. Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket.
  11. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.
  12. Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.
  13. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvvel.
  14. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.
  15. Felkel még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendel ételt az ő szolgálóleányinak.
  16. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.
  17. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait.
  18. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása; éjjel sem alszik el az ő világa.
  19. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót.
  20. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek.
  21. Nem félti az ő házanépét a hótól; mert egész házanépe karmazsinba öltözött.
  22. Szőnyegeket csinál magának; patyolat és bíbor az ő öltözete.
  23. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.
  24. Gyolcsot sző, és eladja; és övet, melyet ád a kereskedőnek.
  25. Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet a következő napnak.
  26. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
  27. Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi.
  28. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt:
  29. Sok leány munkálkodott serénységgel; de te meghaladod mindazokat!
  30. Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!
  31. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei!