1. Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
  2. Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.
  3. Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.
  4. Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;
  5. Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
  6. Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.
  7. A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.
  8. Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.
  9. Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.
  10. Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.
  11. Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.
  12. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.
  13. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.
  14. A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.
  15. Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.
  16. Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.
  17. Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák.
  18. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
  19. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.
  20. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.
  21. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
  22. Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.
  23. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
  24. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
  25. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.
  26. Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.
  27. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.