1. Emlékezzél meg Uram, mi esett meg rajtunk; tekintsd meg és lásd meg gyalázatunkat!
  2. A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi.
  3. Apátlan árvák lettünk; anyáink, mint az özvegyek.
  4. Vizünket pénzért iszszuk, tűzifánkat áron kapjuk.
  5. Nyakunknál fogva hajtatunk; elfáradtunk, nincsen nyugtunk.
  6. Égyiptomnak adtunk kezet, az assziroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel.
  7. Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket.
  8. Szolgák uralkodnak rajtunk; nincs a ki megszabadítson kezökből.
  9. Életünk veszélyeztetésével szerezzük kenyerünket a pusztában levő fegyver miatt.
  10. Bőrünk, mint a kemencze, megfeketedett az éhség lázától.
  11. Az asszonyokat meggyalázták Sionban, a szűzeket Júda városaiban.
  12. A fejedelmeket kezökkel akasztották fel; a vének orczáit nem becsülik.
  13. Az ifjak a kézi malmot hordozzák, és a gyermekek a fahordásban botlanak el.
  14. A vének eltüntek a kapuból, megszüntek az ifjak énekelni.
  15. Oda van a mi szívünk öröme, gyászra fordult a mi körtánczunk.
  16. Elesett a mi fejünknek koronája, jaj most nékünk mert vétkeztünk!
  17. Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink;
  18. A Sion hegyéért, hogy elpusztult; rókák futkosnak azon!
  19. Te Uram örökké megmaradsz; a te királyi széked nemzedékről nemzedékre!
  20. Miért feledkezel el örökre mi rólunk? miért hagysz el minket hosszú időre?
  21. Téríts vissza Uram magadhoz és visszatérünk; újítsd meg a mi napjainkat, mint régen.
  22. Mert bizony-bizony megvetettél minket; megharagudtál ránk felettébb!