Jézus nagy galileai szolgálata

(2-3. szakasz - Eseményrend: 95-131.)

1.  Názáretből egy körúttal Kapernaumba (Mt 9,35)
2.  Kapernaumból egy puszta helyre Betsaida közelébe (Mk 6,32.35-44)
3.  Betsaidából Genezáret felé hajóval (Mt 14,22-34)
4.  Genezárettől Kapernaumba (Jn 6,24-25)
5.  Kapernaumból Föníciába (Mk 7,24-30)
6.  Föníciából Dekapoliszba, a Tízváros vidékére (Mt 15,29; Mk 7,31-37)
7.  Dekapoliszból hajóval Dalmanútába (Mk 8,10-12)
8.  Dalmanúta vidékéről hajóval Betsaidába (Mk 8,13-26)
9.  Betsaidából Cézárea-Filippibe (Mt 16,13)
10.  Cézárea-Filippiből a szineváltozás hegyére
(Mt 17,1-3; Mk 9,1-10; Lk 9,28-36)
11.  A szineváltozás hegyéről Kapernaumba (Mt 17,24)
12.  Utazás Jeruzsálembe 30 őszén a Sátoros ünnepre (Jn 7,1-10.29)