Bibliai régészet

Forrás: Siegfried Horn: "A bibliai régészet XX. század eleji feltárásai" c. könyve (Bp., 1991.)

KöszönetnyilvánításBevezetés
A pátriárkák kora
A kivonulás és Kánaán elözönlése
Júda és Izráel királysága
A fogság kora
A babiloni fogság utáni korszak
Az új felfedezések a Bibliát igazolják
Felhasznált irodalom