Hans Memling:
Keresztelő János fejvétele
1479, Magassága: 79 cm, Brugge
Hans Memling Museum, Assieme
(Eseményrend: 97-98.,
  IV. térkép/2.)
 
   A nagy galileai szolgálat második szakaszát Keresztelő János halála zárja le. Márk evangéliumának 6. fejezetében találjuk a legbővebb, döbbenetes részleteket is tartalmazó leírást.
   Heródes Antipász magatartása és útja megrázó szemléltetése annak, hogy milyen mélységbe juthat az ember. Heródes kezdetben barátja volt Jánosnak, "Igaz és szent embernek ismerte meg, oltalmazta, sok dologban követte, és örömest hallgatta őt" (Mk. 6:20).
   Egy alkalommal János megrótta Heródest, mert a saját feleségét eltaszította, és testvére feleségével élt. Ekkor megharagudott Jánosra, elfogatta és börtönbe vettette. Nem kis része volt ebben Heródiásnak, a törvénytelen feleségnek, aki halálát akarta. Heródes azonban ebbe nem egyezett bele. Születésnapját ünnepelte, ahová meghívta Galilea előkelő embereit és vezéreit. Nagy lakomát rendezett, ahol Salóme, Heródiás leánya táncolt a király előtt. Az ittas királyt az érzéki tánc még jobban megrészegítette. Úgy megtetszett Heródesnek, hogy esküvel fogadta, bármely kívánságát teljesíti. A leány tanácstalanságában anyjához fordult:
   - "Mit kérjek?
   Ő pedig mondta:
   - Keresztelő János fejét.
   A királyhoz nagy sietve bement és kérte őt:
   - Akarom, hogy mindjárt add ide nékem Keresztelő János fejét egy tálban!
   A király pedig, noha igen megszomorodott, de esküje és a vendégek miatt, nem akarta őt elutasítani. És azonnal hóhért küldött, megparancsolta, hogy hozzák el Keresztelő János fejét" (Mk. 6:17-27).
   Memling sűríti képén az egész történetet. A tájban, hátul János korábbi tevékenységére utaló jelenetet látunk. A palotában a lakoma, az előtérben pedig a tragikus esemény szemlélhető. Erőteljes színekkel tárja elénk a művész az eseményeket.
   Milyen megdöbbentő történet! Barátja életénél fontosabb volt elhamarkodott esküje, és a vendégek előtti hiúsága. Érezte, hogy helytelenül cselekszik, de nem volt ereje felülvizsgálni rossz döntését. Heródessel még találkozunk Jézus kihallgatásainál. Ott már szívében teljesen megkeményedett, elvetemült emberként jelenik meg. Micsoda életút János barátságától Jézus alantas kigúnyolásáig! Krisztus akkor már nem is szólt hozzá egy szót sem, mert Heródes már nem hajlott a jóra.
   Jézust lesújtotta Keresztelő János halála. Amikor a hírt megvitték neki, "elment egy puszta helyre egyedül" (Mk. 6:30-32). Nem az emberek előtt, hanem Atyja színe előtt gyászolta szeretett "útkészítőjét". Krisztusra is rávetődött a kereszt árnyéka. Tudta, hogy János a mártírhalálban is az előfutára volt.
   
   A véres Föld, mint egy szentjánosfő,
   táncos a légi Sors ölében, noha még
   élet, élet van benne! Meg-megrándul,
   kínlódik, s néha szédületén
   pillanatnyi villanás
   fut át: a véres fő Salomé vad ölében
   az eljövendő Krisztusról álmodik.
   
   (Babits Mihály: Szentjánosfő, részlet)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Milyen kapcsolat volt Heródes és János között kezdetben?
   2. Miért végeztette ki Jánost?
   3. Hogyan hatott Jézusra a kivégzés híre?
   4. Hasonlítsd össze Jézus és Keresztelő János életét!