A Biblia a művészetekben


Az Ószövetség a művészetekben

Miről szól az Ószövetség? Mit tartalmaz az a 39 irat, melyeket több mint egy évezredig írtak, és i.e. 400 körül egyetlen könyvvé formálódtak?

Mit tanít a Biblia a világ teremtéséről, az élet kezdetéről? Miért kellett elhagynia az első emberpárnak az Édent?

Miért választotta ki Isten a zsidó népet, és milyen megbízatást adott neki? Kik voltak a pátriárkák? Miként lett a csaló Jákóbból „Isten harcosa”, Izráel? Hogyan történt a zsidó nép honfoglalása Kánaánban? Mi volt a bírák feladata, majd miért lett királyság Saul idejében? Miért léptek fel a próféták, és Istentől kapott üzenetük saját népükön kívül miben adott oly sok embernek és népnek azóta is útbaigazítást?

A kérdéseket lehetne sorolni tovább. AZ ÓSZÖVETSÉG A MŰVÉSZETEKBEN hetven témája nemcsak a legszebb műalkotásokat vonultatja fel, hanem magyar nyelven először ad részletes magyarázatot sokak kérdéseire. Az album használható az általános és középiskolai tanárok számára a Biblia iskolai oktatásában, a hittanórákon, valamint a családoknak és a gyermekeknek is érdekfeszítő olvasmány.Jézus Krisztus élete

(Tartalomjegyzék)
  60 kiemelkedő képzőművészeti alkotás (többek között Leonardo, Michelangelo, Rembrandt, Dürer és M. S. mester művei) és számos irodalmi szemelvény, vers segítségével kísérhetjük végig Jézus életét és tanításait, miközben összefoglaló és gondolkodtató kérdések ösztönöznek továbbgondolásra és mélyebb megértésre.
  Az események sorrendjét és ok-okozati összefüggéseit részletes időrend, helyszíneit pedig térképek teszi átláthatóbbá.
  Az összeállítást az ószövetségi messiási próféciákról és azok beteljesüléséről készült válogatás, valamint zenei bibliográfia teszik teljessé.


Hallgatható és letölthető zeneművek           
Schütz, Vivaldi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Brahms   -   és sok más zeneszerző elsősorban bibliai témájú alkotása (kórusművek, versenyművek, stb.) mp3 formátumban.